Carian:
Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks

​​​​​​KESELAMATAN JALAN RAYA

Indeks Kematian Akibat Kemalangan Jalan Raya​

Kerajaan memandang serius perangkaan kemalangan ini dan bagi menangani isu keselamatan jalan raya ini secara holistik, Kerajaan telah mengambil pelbagai langkah intervensi yang menggunapakai pendekatan 5E. Pendekatan ini merangkumi pendidikan (education), penguatkuasaan (enforcement), kejuruteraan (engineering), persekitaran (environment) dan penilaian (evaluation). Antaranya:

​ ​ ​

Indeks kematian akibat kemalangan jalan raya per 10,000 kenderaan berdaftar (Indeks Kematian) adalah merupakan salah satu kaedah yang diterima pakai secara global sebagai salah satu kaedah pengukuran tahap keselamatan jalan raya bagi sesebuah negara.

Kaedah pengiraan Indeks Kematian adalah seperti berikut:​  ​ ​ ​ 

​ ​

​Kementerian Pengangkutan dalam usaha mengukur pencapaian peningkatan keselamatan jalan raya di Malaysia, telah menetapkan elemen penurunan Indeks Kematian sebagai salah satu daripada Key Performance Indicator (KPI). Pada tahun 2014, Kementerian Pengangkutan telah menetapkan sasaran untuk menurunkan Indeks Kematian kepada 2.88. ​

​Hasil daripada inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian dan agensi-agensi Kerajaan yang lain termasuk Badan Bukan Kerajaan dan pihak swasta, indeks Kematian pada tahun 2014 telah berjaya diturunkan kepada 2.66 di mana jumlah kematian adalah sebanyak 6,674 orang dengan jumlah terkumpul kenderaan berdaftar pada tahun 2014 adalah sebanyak 25,101,192 kenderaan. ​​

Indeks Kematian di Malaysia dari tahun 2011 hingga 2016 adalah seperti Jadual berikut:​ ​​

​​
​​​Tahun Kematian​​​ Jumlah Terkumpul Kenderaan Berdaftar
Indeks
20116,87721,401,2693.21
​​20126,91722,702,2213.05
2013​​6,91523,819,256​
2.90
20146,67425,101,192
​2.66
​2015
​6,706
​26,301,952
​2.55
​2016
​7,152
​27,613,264
​2.59
Indeks Kematian di Malaysia dari Tahun 2011 hingga 2016​
​​
​​