Carian:
Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks

NKRA

NKRA-UPT : GTP 2.0 (2013 – 2015)​


Inisiatif NKRA-UPT (GTP 2.0) bagi tempoh 2013 – 2015 ini merupakan kesinambungan daripada NKRA-UPT (GTP 1.0).


​Ianya juga adalah berdasarkan kepada rungutan rakyat bahawa banyak yang perlu dilaksanakan bagi mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Pengangkutan awam.​

​ ​

​Untuk tujuan ini, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh NKRA-UPT (GTP 2.0) ini adalah Jumlah Penumpang Pengangkutan Awam Sebanyak 550,000 Pada Waktu Puncak Pagi.


INISIATIF NKRA-UPT (GTP 2.0)​

​Inisiatif di bawah NKRA-UPT (GTP 2.0) telah memperkenalkan dan akan melaksanakan 5 kategori utama berbanding 4 kategori yang telah dilaksanakan di bawah NKRA-UPT (GTP 1.0).

Kategori berikut adalah Rel, Bas, Teksi, Integrasi dan Permintaan Perjalanan seperti gambarajah di sebelah.​


​​


SASARAN DAN KPI NKRA-UPT (GTP 2.0)​

S​asaran dan KPI yang ditetapkan kepada NKRA-UPT (GTP 2.0) bagi tempoh 2013 – 2015 adalah seperti berikut: ​