Atas Talian 
Laporan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian di Kementerian
No. Nama Perkhidmatan
01 Lesen Perkapalan - Sistem Permohonan Lesen Perkapalan Dalam Negeri (eDSL) (Kementerian Pengangkutan Malaysia)

Perkhidmatan Dalam Talian
No. Nama Perkhidmatan Agensi
01 Lesen Perkapalan - Sistem Permohonan Lesen Perkapalan Dalam Negeri (eDSL)  (Versi Bahasa Inggeris Sahaja) Kementerian Pengangkutan, Malaysia
02 Aduan - Kesalahan Pemandu dan Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
03 Aduan Perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
04 e Notis - Semakan notis 114 dan 61(1) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
05 Permohonan - Pembaharuan Lesen Memandu Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
06 Semakan - Nombor Kenderaan Terkini Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
07 Semakan - Tarikh Luput Lesen Memandu Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
08 Semakan - Ujian Memandu Bahagian 1 Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
09 Semakan Senarai Hitam Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
10 Perkapalan - Semakan Nama Kapal Yang Berdaftar di Malaysia Jabatan Laut Malaysia
11 Permohonan dan Semakan Dokumen Pelaut Jabatan Laut Malaysia
12 Pembayaran Dius Api Jabatan Laut Semenanjung Malaysia Jabatan Laut Malaysia
13 Pendaftaran dan Semakan Status - Keizinan Sesebuah Kapal untuk Berlayar dari Pelabuhan di Negara Malaysia Jabatan Laut Malaysia
14 Pengeluaran Sijil Kursus Modular Jabatan Laut Malaysia
15 Aduan Kerosakan Elektrik Lembaga Pelabuhan Klang
16 Aduan Kerosakan Kejuruteraan Awam Lembaga Pelabuhan Klang
17 Permohonan - Pendaftaran Ejen Lembaga Pelabuhan Klang
18 Semakan - Dagangan Berbahaya Lembaga Pelabuhan Klang
19 Semakan - Maklumat Perkapalan Lembaga Pelabuhan Klang Lembaga Pelabuhan Klang
20 Perkhidmatan Sampingan Lembaga Pelabuhan Klang Lembaga Pelabuhan Klang
21 Pendaftaran dan Semakan Status - Pergerakan Kapal di Kuantan Lembaga Pelabuhan Kuantan
22 Permohonan dan Semakan - Dagangan Berbahaya Lembaga Pelabuhan Kuantan Lembaga Pelabuhan Kuantan
23 Semakan - Maklumat Dagangan Berbahaya Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang
24 Maklumat Peraturan dan Operasi pelabuhan Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang
25 Permohonan - Pendaftaran Ejen Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang
Muat Turun Borang
No. Nama Perkhidmatan Agensi
01 Lesen Perkapalan - Borang Permohonan Mendapatkan Lesen Perkapalan Dalam Negeri (eDSL) Kementerian Pengangkutan, Malaysia
02 Borang Biodata Jurutera Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
03 Borang Maklumat Pembinaan Kenderaan Jenis Treler Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
04 Borang Pemberitahuan Penukaran Enjin Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
05 Borang Pemeriksaan Kenderaan PUSPAKOM Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
06 Borang Pendaftaran Jurutera Perunding Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
07 Borang Pengubahsuaian dan Kenaikan BDM Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
08 Borang Penukaran Casis Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
09 Borang Penyata Pertukaran Milikan Kenderaan Motor Secara Sukarela Oleh Pemunya Berdaftar Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
10 Borang Permohonan Bina Badan Baru Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
11 Borang Permohonan Kebenaran Untuk Menjalani Pemeriksaan Awalan bagi Mobile Crane Tanpa Pelan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
12 Borang Permohonan Lesen Perdagangan Kenderaan Motor Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
13 Borang Permohonan Lesen Perubahan Sementara Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
14 Borang Permohonan Lesen Vokasional Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
15 Borang Permohonan Mengecop Nombor Casis dan Enjin (Kes Curi Jumpa Semula) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
16 Borang Permohonan Mengecop Semula Nombor Casis dan Enjin (Kes Reput dan Karat) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
17 Borang Permohonan Pembatalan Pendaftaran Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
18 Borang Permohonan Pembayaran Balik (refund) LKM/LPKM(trade plate) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
19 Borang Permohonan Pendaftaran Kenderaan Motor Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
20 Borang Permohonan Pendua Perakuan Pendaftaran Kenderaan Atau Pendua Lesen Kenderaan Motor Atau Pendua Lesen Perdagangan Motor Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
21 Borang Permohonan Pengecualian Pemakaian Kaedah 5 (3) Kaedah-Kaedah Kenderaaan Motor (Lesen Memandu) 1992 Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
22 Borang Permohonan Pengisytiharan Kenderaan Tidak Digunakan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
23 Borang Permohonan Pertukaran Nombor Pendaftaran Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
24 Borang Permohonan Ubahsuai Kenderaan Orang Cacat Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
25 Borang Permohonan Untuk Mengubah Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
26 Borang Permohonan Untuk Penggunaan Cermin Gelap Pada Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
27 Borang Senarai Semak - Permohonan Pertukaran Milikan Kenderaan Motor Selain Secara Sukarela Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
28 Borang Senarai Semak - Permohonan Pertukaran Milikan Kenderaan Secara Sukarela Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
29 Borang senarai semak edaftar Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
30 Borang Senarai Semak Lesen Perubahan Sementara Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
31 Borang Senarai Semak Permohonan Pendaftaran Baru Kenderaan dan Pemindahan Nombor Pendaftaran Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
32 Borang Senarai Semak Permohonan Pendaftaran Baru Kenderaan Perdagangan Selain e Daftar Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
33 Borang Tempahan Nombor Pendaftaran (Pindaan 2/2009) Kelulusan Khas Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
34 Borang Tempahan Nombor Pendaftaran Kenderaan Secara Pilihan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
35 Borang Tempahan Nombor Pendaftaran Kenderaan Secara Tawaran (Pindaan 1/2008) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
36 Borang Type Approval (Lampiran 2) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
37 Borang Type Approval (Machinery) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
38 Borang Weight Certificate Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
39 Format Pemeriksaan Motokar Vintaj/Klasik Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
40 Kenderaan - Notis Penukaran Butir-butir Kenderaan dan Pemunya Berdaftar Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
41 Kenderaan - Penyata Pertukaran Milikan Kenderaan Motor Selain Daripada Pindahmilik Secara Sukarela Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
42 Lesen Memandu - Pemberitahuan Pindaan Butir Lesen Memandu Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
43 Lesen Memandu - Permohonan Lesen Memandu Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
44 Nombor Casis Kenderaan Pada Perakuan Pendaftaran Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
45 Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan (Pembinaan Badan dan Pengubahsuaian Teknikal) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
46 Permit Perjalanan Sementara Untuk Tujuan Pemeriksaaan Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
47 Permohonan Menambah Penumpang/Memasang Kanvas/Tambah Pagar Sisi/Iklan/Bawa Bot/Surf Board/Bawa Tangga/Tambah Tangki Minyak/Gear Manual @Auto/... Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
48 Permohonan Pengecualian Bayaran Lesen Kenderaan Motor (LKM) /AVRF[Kaedah 4(b) dan Kaedah 16(1)(c) Kaedah-Kaedah Kenderaan Bermotor (Pendaftaran dan Pelesenan) 1959] Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
49 Permohonan Pertukaran Milikan Kenderaan Motor Selain Secara Sukarela (Kenderaan Tarik Balik Oleh Institusi/Syarikat Kewangan) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
50 Permohonan Tukar Cab Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
51 Permohonan Ubahsuai Tukar Gandar (Axle) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
52 Permohonan Ubahsuai/Tukar Badan /Bes Roda /Pacuan Roda/ Semi Trailer Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
53 Senarai Semak Permohonan Lesen Perdagangan Kenderaan Motor Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
54 Surat Pelepasan Tangungan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
55 Surat Permohonan LPS Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
56 Aerodrome - Permohonan Kelulusan / Pendaftaran Aerodome Jabatan Penerbangan Awam
57 Lesen Perkhidmatan Udara - Syarat Khas Lesen (Bahasa Inggeris Sahaja) Jabatan Penerbangan Awam
58 Operasi Udara - Permohonan Pensijilan Operator Udara(Bahasa Inggeris sahaja) Jabatan Penerbangan Awam
59 Penerbangan - Permohonan Kelulusan Pemasangan Lampu Galangan Jabatan Penerbangan Awam
60 Perkhidmatan Udara - Maklumat Kadar Yuran Permit Perkhidmatan Udara Jabatan Penerbangan Awam
61 Perkhidmatan Udara - Maklumat Syarat-Syarat Am Permit Perkhidmatan Udara Jabatan Penerbangan Awam
62 Perkhidmatan Udara - Maklumat Tatacara Memohon Lesen Perkhidmatan Udara Jabatan Penerbangan Awam
63 Ujian Penerbangan - Permohonan untuk Ujian Penerbangan (Bahasa Inggeris sahaja) Jabatan Penerbangan Awam
64 DCA - Permohonan Jadual musim Panas/Sejuk (AT002) Jabatan Penerbangan Awam
65 DCA - Permohonan Penerbangan Charter (AT004A) Jabatan Penerbangan Awam
Skip navigation links
Lists
Atas Talian
Perkhidmatan Udara
Perkhidmatan Maritim
Perkhidmatan Darat
MyTransportation Hub
Lokasi Pelaksanaan AES