PROJEK LANDASAN KERETAPI BERKEMBAR ELEKTRIK DI ANTARA SENTUL DAN BATU CAVES

A. SKOP

Landasan tunggal yang sediada di antara Sentul – Batu Caves ini dinaiktaraf keupayaannya kepada landasan berkembar dan dilengkapkan dengan infrastruktur baru termasuk jambatan baru, lintasan bertingkat/laluan bawah, sistem perparitan, stesen baru Sentul, Batu Caves, Taman Wahyu, Kg. Batu dan Batu Kantonmen, sistem Elektrifikasi Talian Atas (Satu Fasa) 25 kV dan Sistem Persemboyanan dan Komunikasi Moden.

B. STATUS KEMAJUAN

Tarikh Bina : 15 Februari 2008

Tarikh Siap : 01 Julai 2010

   

Stesen Sentul 

Stesen Kentomen 

 

 

Stesen Kampung Batu 

 Stesen Taman Wahyu

 

Stesen Batu Cave